Meritve emisij snovi v zrak na Kompostarni Rosa

Upravljavec Kompostarne Rosa je v aprilu 2014 pridobil Okoljevarstveno dovoljenje glede emisij snovi v zrak za obratovanje kompostarne.

V dovoljenju so predpisane mejne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustu – napravi za čiščenje odpadnih plinov (biofiltru) in sicer:

- celotni prah………………………………..mejna koncentracija 10 mg/m3

- organske snovi razen metana………mejna koncentracija 50 mg/m3

- amoniak NH3………………………..……mejna koncentracija 10mg/m3

Upravljavec je v skladu z določbo Okoljevarstvenega dovoljenja o izvajanju obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, naročil meritve na izpustu naprave. Meritve so bile izvedene 5. 11. 2014.

Izvajalec meritev Eko Ekoinženiring d.o.o. je izdelal naslednje poročilo z rezultati meritev:

Iz poročila je razvidno, da je biofilter, oziroma celotno postrojenje za čiščenje odpadnih plinov na Kompostarni Rosa, v dobri kondiciji ter da se pravilno in redno izvajajo vsi ukrepi predpisani v OVD. Koncentracije merjenih emisij so daleč pod mejnimi vrednostmi.

Matjaž Rus

direktor ROKS RECIKLIRANJE d.o.o.

Dan odprtih vrat 2014

Kompostarna ROSA na lokaciji Stara Vrhnika 95 a v četrtek, 18. 09. 2014
prireja Dan odprtih vrat.
Vljudno vabimo vse, ki jih zanima ogled kompostiranja biološko razgradljivih odpadkov » v
živo«, da se oglasijo na kompostarni med 08. in 17. uro.
Na kompostarni bo ves čas ogleda potekal ustaljen delovni proces, osebje pa Vam bo na
voljo, za odgovore na vsa vprašanja.
Zaradi varnosti upoštevajte navodila osebja glede parkiranja in gibanja po objektu.
Veselimo se Vašega obiska !

Matjaž Rus
direktor ROKS RECIKLIRANJE d.o.o.

Dan odprtih vrat 2013

Tudi letos bomo organizirali dneva odprtih vrat v Kompostarni ROSA s sloganom "Pozdrav pomladi!"

Prvi dan 11.5.2013 bomo gostili harmonikarje in vam pokazali našo kompostarno, drugi dan 12.5.2013 pa smo k nam povabili lastnike starodobnikov.

Naj vas veseli dobra glasba, si želite od blizu ogledati starodobna vozila ali pa vas zanima le kako izgleda kompostarna, vabimo vas, da ta dva dni preživite v naši družbi. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.