Dan odprtih vrat 2012

V soboto 12.5.2012, se je na Kompostarni Rosa odvijal Dan odprtih vrat, ki je nosil uradno ime Pozdrav pomladi, saj smo s tem dogodkom sodelovali v programu proslav vrhniškega občinskega praznika in poklonu rojstnega dne največjega slovenskega pisatelja Ivana Cankarja.

Prav zato se nismo omejili samo na tehnično predstavitev delovanja kompostarne, temveč smo jo popestrili še s prikazom starodobnikov in tekmovanjem harmonikarjev.

Prvi sodelujoči so se začeli zbirati ob 9. uri, s prihodom prvih starodobnikov.

Ob 10.uri je za otvoritev prireditve zaigral Pihalni orkester Vrhnika, ki s svojimi nastopi vedno navduši občinstvo.

Temu je sledil uvodni nagovor direktorja podjetja g. Matjaža Rusa.  Le-ta je v svojem govoru poudaril naš pomen pri ločevanju odpadkov, njihovem predelovanju in ponovnem vračanju v naravo. Brez nas – predelovalcev -  krog recikliranja pač ni mogoč.

Prav tako je omenil tudi težave s katerimi se soočamo pri našem delu, tako s strani zakonodaje, težavnem pridobivanju dovoljenj, kot tudi  z nasprotovanjem civilne iniciative »Nočemo smradu na Vrhniki«.  Kljub vsemu nam je v preteklem letu uspelo pridobiti  spremembo dovoljenja za predelavo biološko razgradljivih odpadkov, v letošnjem letu pa vpis obrata v evidenco VURS-a, ki nam omogoča obdelavo kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev. Vse to zahvaljujoč naši temeljiti prenovi objektov ter posodobitvi tehnologije kompostiranja.

Po uvodnem pozdravu direktorja, sta navzoče pozdravila tudi župan občine Vrhnika g. Stojan Jakin, ter direktor Zbornice komunalnega gospodarstva (ZKG) g. Leon Behin, ki sta potrdila besede direktorja Kompostarne Rosa, da je predelovanje odpadkov na tak način, kot se dogaja na lokaciji na Vrhniki, zelo pomembna pri predelavi odpadkov v širšem slovenskem okolju, ter da s svojim znanjem in tehnologijo pomaga še drugim komunalam ter podobnim obratom v Sloveniji.

Prireditve so se udeležili tudi lastniki nepremičnin kompostarne Rosa – družina Bevk, ki so se na licu mesta lahko prepričali, da upravljavec kompostarne upravlja le to v skladu z vsemi standardi.

Prireditev se je nadaljevala z odhodom starodobnikov na krožno pot po Vrhniki ter tekmovanjem harmonikarjev.  23 tekmovalcev se je pomerilo v štirih posameznih kategorijah,  ter za naslov absolutnega zmagovalca. Ta je po izboru šestčlanske komisije postal 14 letni Mitja Bukovec iz Rake, zmagovalka po izboru občinstva pa Alenka Mivšek, ki je domov odpeljala novo kolo.

Zmagovalci posameznih kategorij, ter absolutni zmagovalec so prejeli lepe denarne nagrade. Tudi najlepši starodobnik Fiat Speider oz. njegov lastnik- Frančišek Zalaznik, je po izboru občinstva prejel lepo nagrado.

Medtem, ko se je žirija posvetovala o najboljših harmonikarjih,  je potekal voden ogled kompostarne. Direktor Rus je predstavil celoten postopek predelave bioloških odpadkov, od sprejema odpadkov  na tehtnici,  do postavitve v kupe, mešanje komposta in nenazadnje sejanje. Obiskovalci so imeli možnost videti praktični postopek obdelave odpadkov z vso našo razpoložljivo mehanizacijo, prav tako pa tudi delovanje biofiltra, ki skrbi, da se zrak, ki se onesnaži pri predelavi odpadkov očisti na naraven način, preko mikroorganizmov.

Med uradnim in zabavnim delom smo izžrebali še 3 dobitnike nagrad, ki so sodelovali v anketi kompostarne Rosa z vrhniškega sejma Vse za dom in vrt v aprilu 2012.

Nagrade 100 kg komposta, proizvedenega na Kompostrani Rosa tako dobijo:

1) Vuleta Nada, Gradišče 17 c, Vrhnika,

2) Čehić Izeta, Stara cesta 5, Vrhnika,

3) Rus Domen, Ribiška pot 1, Vrhnika.

 

Čistilna akcija 2012

Očistili smo bregove Podlipščice

Družinski člani direktorja g. Matjaža Rusa in zaposleni kompostarne Rosa, smo v soboto 24.3.2012, v okviru akcije Očistimo Slovenijo 2012, čistili bregove Podlipščice in sicer od mostu na cesti Stara Vrhnika - Ligojna proti obratu kompostarne.

Čeprav ob površnem opazovanju okolice nismo imeli občutka, da je površina, mimo katere se dnevno vozimo na delo onesnažena, se je po temeljitem "raziskovanju" obeh bregov nabralo kar nekaj vreč odpadkov.

Ti so bili večinoma iz plastike in sklepali smo, da jih je v preteklosti tja odložila narasla voda, saj je cesta ob Podlipščici v glavnem namenjena dostopu do kmetijskih Zemljišč in ni običajnega prometa.

Po končani akciji čiščenja nas je razveselil obisk predsednika države, gospoda Danila Türka, ki si je v spremstvu gospoda župana Vrhnike, ekipe občinske uprave in ekologov, ogledal kompostarno Rosa in poslušal našo razlago o postopkih obdelave biološko razgradljivih odpadkov.

V pogovoru z gosti smo se prepričali, da so občino Vrhnika prepoznali kot eno najbolj naprednih in ekološko osveščenih občin pri ravnanju z odpadki, našemu podjetju pa zaželeli, da postane primer povezave gospodarskega interesa in ekologije, ki s svojim delom z odpadki in z inovativnimi pristopi odpira Sloveniji možnosti za bolj kvaliteten razvoj.